Новини та події

29.10.2018
Джерело: Міністерство оборони України

На потреби Збройних сил України планується виділити понад 100 млрд грн

На потреби Збройних сил України планується виділити понад 100 млрд грн

Більш детально про підвищення грошового утриманнявійськовослужбовців, видатки на оновлення парку військової техніки нашоговійська, на розвиток інфраструктури, тилове забезпечення тощо кореспондентгазети «Народна армія» розпитав директора Департаменту фінансів Міністерстваоборони України полковника Сергія Дяченка.

— У ЗаконіУкраїни «Про Державний бюджет на 2018 рік» на потреби військапередбачено фінансовий ресурс у 86 млрд грн (2,58% від ВВП),що на 16,8 млрд грн перевищує військовий бюджет 2017 року (абона 24,3%). Про яку динаміку зростання витрат на Збройні Сили Українинині можна говорити, якщо порівняти Держбюджет 2018 року та проект бюджетуна 2019 рік? Які пріоритетні напрямки фінансування визначеніу проекті Держбюджету на наступний рік?

— У проекті Державного бюджету на 2019 рікна потреби Збройних Сил передбачено 101,4 млрд грн (з них 0,8 млрдгрн — для Державної спеціальної служби транспорту, яка торік увійшладо складу Міноборони), що майже на 17% більше за фінансовийресурс, затверджений на 2018 рік. Серед пріоритетів у проектіДержбюджету на 2019 рік: соціальний захист військовослужбовців,оснащення сучасними зразками ОВТ, підготовка військ, належне тиловезабезпечення, розвиток інфраструктури. Так, на грошове забезпеченнята заробітну плату наступного року планується виділити 55,6 мільярдагривень (збільшено близько на 40% проти 2018 року), на озброєннята військову техніку (закупівлю, модернізацію, проведення НДДКР,капремонт, забезпечення зв’язком) — майже 17 мільярдів,на будівництво (капремонт) військових об’єктів, будівництво (придбання)житла для військовослужбовців — 4,1 мільярда гривень.

— Припорівнянні видатків на військо за останні два роки та проектунового бюджету впадає в очі, що у відсотках динаміка зростаннявійськового бюджету-2019 проти бюджету-2018 менша, ніж збільшення бюджетунинішнього року у порівнянні з 2017-м. Яким був фінансовий запитМіністерства оборони на 2019 рік?

— На 12 мільярдів гривень більшимза передбачені у проекті Держбюджету витрати на військо. Протемаємо надію, що під час обговорення проекту головного фінансовогодокумента держави у парламенті видатки на військо можуть збільшити.

З огляду на задавненість чи масштаб тихпроблем, які в нас є, через багаторічне фінансування військаза залишковим принципом рівень оборонних витрат ще не один рікне буде достатнім. Дехто і надалі закидає, що значна частинавійськового бюджету йде на забезпечення життєдіяльності Збройних Сил,утримання особового складу. Але треба нагадати, що люди —це головне. Військо на ринку праці має бути серед лідерівза рівнем привабливості зарплати. Тоді конкуренція на службудо війська зросте ще більше, отже, ми матимемо кращих вояків.Нагадаю, що війна на Донбасі триває. Наші солдати, офіцери і даліризикують своїм здоров’ям і життям, а тому мають отримувати гіднегрошове забезпечення. Повторюю, динаміка зростання військового бюджетуза останні роки очевидна. Військо технічно підсилюється, отримує нову,модернізовану техніку. При цьому важливо, що ставка робиться на вітчизняноговиробника, тобто ресурси вкладаються у вітчизняну економіку.І це при тому, що уряд активно реформує і медицину,і освіту, у країні ремонтуються автошляхи, фінансуютьсяенергоефективні проекти. Зрозуміло, що не так швидко,як хотілося б, оновлюється, зміцнюється, технологічно розвиваєтьсянаше військо, але з огляду на реалії ми зробили очевиднийпрорив. Так оцінюють наш рух й іноземні експерти. За одниміз рейтингів, українська армія увійшла до топ-8 найсильніших армійЄвропи.

— Неважкопередбачити, що наших читачів у контексті обговорення проектуДержбюджету на наступний рік найбільше цікавить збільшення грошовогозабезпечення. На скільки може поповнитися гаманець нашого захисника, якіскладові грошового забезпечення заплановано підвищити?

— Рішенням Ради національної безпеки і оборониУкраїни від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції до проекту ЗаконуУкраїни «Про Державний бюджет України на 2019 рік», затвердженимУказом Президента України, Кабінету Міністрів України визначено завдання передбачитиу проекті Закону України «Про Державний бюджет Українина 2019 рік» видатки на збільшення розміру грошовогозабезпечення військовослужбовців не менше ніж на 30%з урахуванням мінімального розміру грошового забезпечення длявійськовослужбовців рядового складу за контрактом першого рокуслужби — не менше 10 000 гривень. Тобто рішення просуттєве, наголошую, суттєве збільшення грошового утримання військовослужбовцівпочинаючи з 2019 року вже ухвалено. Якщо говорити про військовослужбовціврядового складу за контрактом першого року служби, то вонозбільшиться на 38% — з 7200 до 10 000 гривень.Проте це не означає, що підвищення грошового утримання іншихкатегорій військовослужбовців теж становитиме 38%. Найпомітніше зросте грошовеутримання військових найбільш дефіцитних спеціальностей, також воно залежатимевід важливості завдань, які вони виконують.

Конкретні розміри грошового забезпечення всіх категорійвійськовослужбовців будуть визначені після ухвалення Закону України «ПроДержавний бюджет України на 2019 рік».

— Чи плануєтьсязбільшення грошових надбавок військовослужбовцям, які виконують завданняу складі підрозділів операції Об’єднаних сил?

— За результатами аналізу використання фондугрошового забезпечення 2019 року, за рішенням керівництва Міноборониможливо підвищення розмірів винагород за безпосередню участьу стримуванні збройної агресії та додаткових винагородза успішне виконання бойового завдання, за безпосередню участьу бойових діях та знищення (захоплення) техніки.

— СергіюВолодимировичу, чи передбачені у проекті Держбюджету-2019 коштина компенсацію військовослужбовцям (офіцерського, сержантського, рядовогоскладу) за піднайом житла?

— У Державному бюджеті на 2018 рікна виплату військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом нимижитла передбачено 500 мільйонів гривень, що дозволяє виплачувати такукомпенсацію майже 15 тисячам сімей військовослужбовців.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет Українина 2019 рік» на виплату такої компенсації передбачено вже688,4 мільйона.

Конкретний розмір грошової компенсації визначається щорокунаказом Міністерства оборони про бюджетну політику на підставі наявногофінансового ресурсу.

— А чи не будетак, що одночасно з підвищенням грошового утриманнявійськовослужбовців обмежать, «заморозять» окремі їхні соціальні виплати?На цю тему нині багато різних чуток, тож поділіться достовірноюінформацією.

— Можу заспокоїти, у проект Держбюджетуна 2019 рік жодних обмежень щодо належних військовослужбовцям виплатне внесено, принаймні на сьогодні.

— Пам’ятаюроки, коли затверджені парламентом на папері видатки на військосуттєво різнилися із тими, які фактично виділялися. Чи ритмічнота в повному обсязі нині фінансується військо за головнимистаттями видатків?

— Упродовж 10 місяців поточного року фінансуванняЗбройних Сил було своєчасним та в повному обсязі. Військо ниніфінансується дійсно в першу чергу. Фінансовий ресурс, передбаченийу Держбюджеті на потреби ЗС, розподілений майже порівнуна 12 місяців. І так за всіма статтями видатків: грошовеутримання, тилове забезпечення, оплата послуг з ремонтута модернізації техніки тощо. До речі, можу констатувати,що Міністерство оборони цьогоріч уже отримало зі спецфонду 4,2 млрдгрн, що становить 98% від річного плану (4,3 млрд грн).

— А якіосновні джерела наповнення спеціального фонду і на які потребирозписані ці кошти?

— Основні джерела наповнення спеціального фонду —це кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішеннямсуду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцієюправопорушення (2,3 млрд грн); власні надходження від господарської діяльності(0,9 млрд грн.); благодійна допомога юридичних та фізичних осіб,гуманітарна та міжнародно-технічна допомога інших країн (1 млрд грн).Отримані кошти спеціального фонду спрямовуються відповідно до затвердженихкошторисів, зокрема на утримання та ремонт військової техніки,будівництво та переобладнання казарм під житло для військовослужбовцівза контрактом; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; закупівлюмедикаментів для санаторно-курортних та медичних закладів та на іншіпотреби життєдіяльності військових частин, закладів та установЗС України.

— Передбачаю,що ви вивчали головні принципи й особливості планування бюджетівпровідних армій світу. Які висновки зробили з іноземного досвіду?

— Сама система планування бюджету в них дещопростіша. Головне в ній, на мій погляд, чітка і системнаструктура видатків. Наприклад, одним із лідерів серед країн НАТО щодозбільшення видатків на оборону є Литва. За період з 2014-гопо 2017 рік видатки країни по цій категорії зросли вдвічі,до того ж більша частина була спрямована на інвестиціїв модернізацію Збройних сил (за цим показником країна — лідеру межах НАТО). 2018 року оборонний бюджет країни становить 2,06% від ВВП(873 млн євро). При цьому розподіл відбувається за стандартами НАТО:не більше 50% — на особовий склад і не менше20% — на закупівлю зброї та військової техніки.

За останні чотири роки в нас теж стала помітнатака тенденція. Як підтвердження військовий бюджет ЗС України щорокусуттєво зростає в порівнянні з попереднім і становить понад 2,5%від ВВП. На озброєння і військову техніку 2017 року було виділено13,4 мільярда гривень, а це 19,4% від загального обсягу видатківна військо. 2018 року передбачено 18,1 мільярда гривень, що становить 21%від бюджету Міноборони.

Аналізуючи видатки на військо в багатьох провіднихарміях світу, я звернув увагу і на систему грошовогозабезпечення військовослужбовців. У них розмір грошового забезпечення,приміром, полковників майже однаковий незалежно від обійманої посади. Різницяможе залежати хіба що від вислуги років офіцера.

— З оглядуна те, що наша бесіда відбувається напередодні Дня військовогофінансиста (відзначається 29 жовтня. — Ред.), розкажіть провідмінності у професійній підготовці військових фінансистіву порівнянні з цивільними колегами?

— Військовий фінансист — це передусім офіцер,спроможний виконувати поставлені завдання як у мирний, такі у воєнний час. Посада військового фінансиста є в кожнійокремій військовій частині. У більшості випадків це кабінетна робота,але надзвичайно відповідальна з огляду на необхідність забезпеченнябезперебійного функціонування військового організму. Хоча 2014 року військовимфінансистам неодноразово доводилося власноруч доставляти готівкові коштина передову солдатам і офіцерам своїх частин. І часто такіпоїздки були вкрай ризиковані для життя. Тоді була така необхідність,бо в більшості наших мобілізованих воїнів ще не булобанківських карток. У той період це була не єдина проблемау фінансовому забезпеченні військ. Телефон Департаменту фінансів бувгарячим від кричущих звернень від наших солдатів та офіцерівіз проханням допомогти, роз’яснити. Порівняно з тим періодом ниніна нашій телефонній лінії відносне затишшя. Тож уже на підставі цьогоможна дійти певного висновку щодо обсягу роботи, який довелося виконативійськовим фінансистам на різних посадах для налагодження надійної системифінансування військ з огляду на вимоги часу. До речі, дляоперативного реагування на будь-які проблемні питання щодо фінансовогозабезпечення підрозділів, задіяних у проведенні ООС, функціонує окремийфінансовий підрозділ, який координує роботу фінансових служб частин.

Тепер коротко про особливості підготовки майбутніхвійськових фінансистів. Їх навчають у Військовому інститутіКиївського національного університету ім. Тараса Шевченка, якийє інтегрованим провідним вищим навчальним закладом країни. Протягом першихдвох років навчання курсанти опановують військові науки, вивчають озброєннята військову техніку, тактику дій підрозділів.

Важливо розуміти, що військовий фінансистє начальником фінансово-економічної служби. На цивільномупідприємстві це дві окремі посади: головного бухгалтера та головногоекономіста. Тобто військовий фінансист у своїй діяльності охоплює всісфери господарської діяльності військової частини.

Користуючись нагодою, вітаю своїх колег із професійнимсвятом — Днем військового фінансиста. Бажаю їм міцного здоров’я,професійного зростання, великого авторитету у своїх колективах, добрата достатку в сімейних домівках, миру на українській землі!

Бесіду вівДмитро Романюк,

Довідка. Відповіднодо наказу Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 «Прозатвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагородивійськовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участьу воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходахв умовах особливого періоду» розміри винагороди за безпосереднюучасть в антитерористичній операції з 01.08.2017 по теперішнійчас становлять:

на лініїбойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першогоешелону — 10 000 грн;

в іншихмісцях дислокації в межах визначеного району АТО —4 500 грн.

Також розміривинагороди можуть збільшуватися:

а)за успішне виконання бойового завдання. Виплачується на з’єднання,окрему військову частину, установу в розмірі від61 до 365 тис. грн;

б)за безпосередню участь у бойових діях у розмірі 1000 грнза добу безпосередньої участі у збройних зіткненняхіз противником;

в)за знищення (захоплення) бойової техніки противника. Виплачуєтьсяна підрозділ, екіпаж або особі в розмірі від 12 до 243 тис.грн залежно від виду знищеної техніки.

Читати ще

Отправить запрос
Все поля - обязательные