Новини та події

01.10.2018
Джерело: УкрОборонПром

Приватизація непрофільних підприємств "Укроборонпрому": відповіді на 5 головних питань

Приватизація непрофільних підприємств "Укроборонпрому": відповіді на 5 головних питань

 ДК "Укроборонпром" у відповідності до Програмиреформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, яка була затвердженаКабінетом Міністрів України, проводить реформування Концерну з метою передачіна приватизацію непрофільних підприємств, які не випускають оборонну продукцію,до Фонду державного майна України.

Передача таких непрофільних активів дозволить завершитиреформування "Укроборонпрому", як найбільшого оборонно-промисловогооб‘єднання України. Враховуючи важливість цієї теми, Держконцерн відповідає нап‘ять головних питань щодо приватизації своїх непрофільних активів.

Навіщо проводити приватизацію непрофільних підприємств

Із 131 підприємства, що входять до складу Концерну, 20знаходиться на тимчасово окупованій російським агресором території України. Щедекілька десятків – з 90-х років не випускають оборонну продукцію, тобто немають стратегічного значення для оборони України та не можуть інтегруватися дооборонного комплексу України.

"Ми дійсно ставимо на порядок денний приватизаціюпідприємств. Для чого? Держава – поганий власник і поганий менеджер –управління державними підприємствами завжди було джерелом корупції. І тут намтреба було рішуче і прозоро за участі іноземних радників організуватиприватизацію державних підприємств. Але це не стосується підприємств оборонногокомплексу… Це було би безвідповідально, коли йде війна, приватизуватипідприємства, які забезпечують оборону держави", – наголосив ПрезидентУкраїни Петро Порошенко під час відвідування ДП НВКГ"Зоря-Машпроект".

Підприємства, які з 2014 року оновлювали виробничіпотужності, залучали високопрофесійні кадри, постачають свою продукцію доЗбройних Сил України та інших силових відомств, мають чіткий план подальшогорозвитку, як оборонні підприємства, не будуть приватизовані.

Тобто більше 80 заводів, конструкторських бюро танауково-виробничих комплексів, які займаються випуском, модернізацією, ремонтомозброєння та випуском комплектуючих до неї, залишаться у власності держави таскладі ДК "Укроборонпром" .  

У свою чергу, виведення зі складу Концерну непрофільнихактивів дозволить акумулювати всі сили саме для розвитку дійсно важливих дляобороноздатності України підприємств, від оновлення виробничих потужностей тазавантаження яких залежить обороноздатність країни.

Які підприємства будуть приватизовані

Вже зараз сформовано перелік із підприємств, які будутьпередаватися до Фонду державного майна України. Це виключно непрофільніпідприємства, які зараз займаються випуском продукції цивільного призначення чище у 90-х припинили будь-яке виробництво.   

На першому етапі планується передати близько 10 підприємств,на яких сумарно у штаті знаходиться близько 300 працівників. Мова йде саме прознаходження в штаті, бо більшість з них вже багато років фактично працює наінших приватних підприємствах.

Наприклад, до Фонду державного майна України вже переданопропозицію щодо приватизації ДП "171 Чернігівський ремонтний завод",який більше 10 років не мав замовлення і тільки після 2014 року виконавпоодинокий ремонт автомобільної техніки військового призначення, у подальшомурозпочавши співпрацю із цивільними структурами, сконцентрувавшись на роботі ізавтонавантажувачами.

Для запуску цього підприємства "Укроборонпром", утісній співпраці із правоохоронними органами, добився заборони відчуження будь-якогомайна заводу та провів інші заходи з максимально можливого"оздоровлення" підприємства.

Ще одним, вже запропонованим для приватизації підприємством,є ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", що виробляєкотли, колектори, резервуари, насосні установки та газові балони дляавтомобілів. З 2014 року підприємство знаходиться у стані санації.

Як відбувається приватизація

У відповідності до чинного законодавства Концерн передаєФонду державного майна України пропозиції щодо підприємств, які будуть йомупередані з метою приватизації. Фонд держмайна проводить повну оцінкупідприємства та приймає рішення щодо його приватизації.

У випадку прийняття рішення щодо приватизації, за допомогоюпрозорих електронних майданчиків, обирається новий ефективний приватнийвласник, який має скоригувати виробничий профіль підприємства у відповідностідо умов ринкової економіки та погасити всі борги підприємства.

Що буде з робітниками

Обов‘язком нового власника стане повне покриттязаборгованості перед співробітниками по зарплатні, у випадку її наявності.Після проведення всіх заходів із перепрофілювання виробничої діяльності,очікується, що приватизоване підприємство не тільки збереже штатну чисельність,а і створить нові робочі місця. 

Куди підуть гроші

Після проведення прозорої приватизації кошти від неї напрямубудуть направлені Фондом державного майна України до Державного бюджетуУкраїни. Це ті кошти, які, у випадку прийняття відповідних рішень керівництвомкраїни, можливо направити на оновлення виробничих потужностей підприємствоборонно-промислового комплексу, або на які Збройні Сили України зможутьзакупити нове озброєння, або які будуть направлені по іншим статтям Державногобюджету.

Таким чином приватизація непрофільних активів дозволяєвирішити одразу декілька питань. По-перше – відокремити від оборонноїпромисловості підприємства, які вже багато років не працюють надобороноздатністю держави, але мають великий потенціал у цивільній сфері.По-друге – направити до Державного бюджету кошти від приватизації. По-трете –дозволити підприємству працювати на приватному ринку цивільної продукції, як приватне. Це дасть можливість створити нові робочі місця, опановувати новітехнології та виробляти нову продукцію, сплачуючи податки до бюджетів всіхрівнів. 

Читати ще

Отправить запрос
Все поля - обязательные