Новини та події

26.06.2018
Джерело: president.gov.ua

Президент увів у дію рішення РНБОУ щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств ВПК

Президент увів у дію рішення РНБОУ щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств ВПК

Президент Петро Порошенко підписав Указ №185/2018 «Прорішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2018 року«Про вдосконалення державної політики щодо забезпечення Збройних Сил України таінших військових формувань оборонною продукцією іноземного виробництва, а такожсприяння розвитку співробітництва оборонних підприємств України з іноземнимипартнерами».

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов висловив переконання, щовідповідний Указ «значно посилить оборонну спроможність нашої держави і дастьпоштовх розвитку української оборонної промисловості».

«Указ руйнує багатолітню монополію державних спецекспортерів.Відповідно до рішення РНБОУ українські виробники оборонної продукції, зброї,військової техніки, мають право без будь-яких посередників експортуватипродукцію власного виробництва», - сказав Олександр Турчинов під часбрифінгу присвяченому підписанню Указу.

Він також підкреслив, що перевага в імпорті в Українувійськової продукції  надається прямим контрактам без посередників.

«Міністерство оборони України, інші силові відомства зможутьзакуповувати зброю та військову техніку за межами України при умові, що цепередбачено державним оборонним замовленням і відповідна техніка  ізброя не виробляється в Україні», - повідомив Олександр Турчинов.

Відповідно до рішення РНБОУ з метою ефективного забезпечення ЗбройнихСил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законівУкраїни, озброєнням та військовою технікою іноземного виробництва, а такожсприяння розвитку кооперації оборонних підприємств України з іноземнимипартнерами Уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради Українипроект закону України про внесення змін до законів України «Прозовнішньоекономічну діяльність», «Про державний контроль за міжнароднимипередачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Продержавне оборонне замовлення» та інших законодавчих актів України, в якомупередбачити особливості закупівлі товарів, робіт і послуг оборонногопризначення за імпортом, а саме надання можливості державним замовникам зоборонного замовлення укладати державні контракти безпосередньо з іноземнимипостачальниками.

Секретар РНБОУ повідомив, що проводиться активна робота з КМУта профільними комітетами Верховної Ради щодо зняття на законодавчому рівнібудь-яких обмежень щодо приватизації державних оборонних підприємств, а такожсприяння у залученні прямих іноземних інвестицій в оборонно-промисловийкомплекс України.

«Ці заходи з лібералізації зовнішньо-економічної діяльностіукраїнських оборонних промислових підприємств значно посилять їх позиції таперспективи розвитку, їх конкурентоздатність та ефективність діяльності», -сказав він, але при цьому підкреслив, що мова не йде про послабленняекспортного контролю у сфері ВПК, який буде відповідати усім міжнароднимзобов’язанням України.

Олександр Турчинов також наголосив, що ці регуляторні змінидозволять значно зекономити бюджетні кошти і «зробити процес більш прозорим ібільш ефективним».


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №185/2018

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від26 червня 2018 року "Про вдосконалення державної політики щодозабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань оборонноюпродукцією іноземного виробництва, а також сприяння розвитку співробітництваоборонних підприємств України з іноземними партнерами"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки іоборони України від 26 червня 2018 року "Про вдосконалення державноїполітики щодо забезпечення Збройних Сил України та інших військових формуваньоборонною продукцією іноземного виробництва, а також сприяння розвиткуспівробітництва оборонних підприємств України з іноземними партнерами"(додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти наСекретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

26 червня 2018 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 26 червня 2018 року

№ 185/2018

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 26 червня 2018 року

Про вдосконалення державної політики щодо забезпеченняЗбройних Сил України та інших військових формувань оборонною продукцієюіноземного виробництва, а також сприяння розвитку співробітництва обороннихпідприємств України з іноземними партнерами

 

З метою ефективного забезпечення Збройних Сил України таінших військових формувань, утворених відповідно до законів України, озброєннямта військовою технікою іноземного виробництва, а також сприяння розвиткукооперації оборонних підприємств України з іноземними партнерами Раданаціональної безпеки і оборони України вирішила:

Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) у двомісячний строк розроблення та внесення нарозгляд Верховної Ради України проекту закону України про внесення змін дозаконів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Продержавний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначеннята подвійного використання", "Про державне оборонне замовлення"та інших законодавчих актів України, в якому передбачити особливості закупівлітоварів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, а саме наданняможливості державним замовникам з оборонного замовлення укладати державніконтракти безпосередньо з іноземними постачальниками;

2) у місячний строк внесення змін до актів КабінетуМіністрів України щодо спрощення процедур надання підприємствам різних формвласності повноважень на імпорт товарів військового призначення за умовинаявності у них укладених дилерських договорів з виробниками цих товарів, атакож підприємствам, які є розробниками та/або виробниками продукції оборонногопризначення, повноважень на імпорт товарів військового призначення длявикористання у власному виробництві та на експорт товарів військовогопризначення власного виробництва.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ


Читати ще

Отправить запрос
Все поля - обязательные